[TRANS] 170203 Lay Weibo Repost Wang Xun: "I, a Hunan person, also wants to watch ๐Ÿ˜† Xun-ge jia you ๐Ÿ‘"

(Translated by yixingspixie)
Shared and Compiled by Fika @ EXOdicted.net

TAKE OUT WITH FULL AND PROPER CREDITS. DO NOT HOTLINK!
Powered by Blogger.